Neste blog amosamos que somos capaces de pensar por nós mesmos argumentando a nosa opinión; comezamos a nosa andaina cos programas de televisión, cine e xogos de ordenador. Podes ler os artigos en calquera das dúas linguas cooficiais de Galicia. Esperamos que che guste.

En este blog demostramos que somos capaces de pensar por nosotros mismos argumentando nuestra opinión; comenzamos nuestra andadura con los programas de televisión, cine y juegos de ordenador. Puedes leer los artículos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de Galicia. Esperamos que te guste.